Sözleşmeler

1. Site Kullanım Koşulları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) 1 Nolu Beşirli Mh. Devlet Sahil Yolu Cd. No: 168/1 Ortahisar, Trabzon adresindeki Mersev Bilişim Resmi Web Sitesi, MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirketinin (Şirket) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1 - SORUMLULUKLAR

a. Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 2 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 3 - GİZLİ BİLGİ

3.1. Şirket, Mersev.com.tr web sitesinde müşteri kayıt veya sipariş aşamalarında Ad, Soyad, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Açık ve Yasal Adres ve IP Adresi kaydı yapmaktadır. Bu gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgi kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği Gizli Bilgiler'i 3. Kişilere açıklamayacaktır. 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 4- Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 5 - KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 6 - MÜCBİR SEBEP 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 7 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 8 - SÖZLEŞMEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 9 - TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket'in bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 10 - DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Trabzon Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

2. Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.’WEBSİTESİ’: https://www.mersev.com.tr / mersev.com.tr alan adı üzerinde yerleşik Mersev Bilişim Web Sitesi (sözleşmede bundan sonra "WEBSİTESİ" olarak anılacaktır)

B.‘ALICI’:  Websitesini kullanan, sipariş veren, alışveriş tamamlayan kullanıcılar. (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)


C.‘SATICI’: Mersev.com.tr ve MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 1 Nolu Beşirli Mh. Devlet Sahil Yolu Cd. No: 168/1 Ortahisar, TRABZON

Mersev.com.tr Telefon & WhatsApp Hattı +90 (850) 346 4 461

E-Posta: bilgi@mersevkids.com

ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Telefon

Faks

E-Posta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-Posta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura elektronik ortamda iletilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

7.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7.6. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.3. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.4. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.8. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: 

3. Gizlilik Politikası

Aşağıdaki Web Sitesi İçin Geçerlidir:

www.mersev.com.tr

Madde 1 – TANIMLAR:

a) GEÇERLİ OLAN WEB SİTESİ: Bu Gizlilik Politikası, bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacak olan yukarıda listelenen Web Sitesine atıfta bulunacak ve bu Web Sitesi için geçerli olacaktır. Listelenen herhangi bir Web Sitesi, halihazırda kullanımda veya bundan sonra geliştirilecek olması durumunda, ilgili bir mobil uygulamaya da atıfta bulunabilir.

b) YÜRÜRLÜK TARİHİ: “Yürürlük Tarihi”, bu Gizlilik Politikasının yürürlüğe girdiği ve uygulanmaya başladığı tarihtir.

c) TARAFLAR: Bu gizlilik politikasının tarafları aşağıdaki veri denetleyicileridir: MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) ve bu Web Sitesinin kullanıcısı olarak siz; Bundan böyle taraflar ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

d) VERİ DENETLEYİCİ: Veri Sorumlusu, Web Sitesinin yayıncısı, sahibi ve işletmecisidir ve burada açıklanan bilgilerin toplanmasından sorumlu olan Taraftır. Veri Denetleyicisi, yukarıda listelendiği gibi, Veri Denetleyicisinin adı veya “Veri Denetleyicisi” ile anılacaktır. Veri Sorumlusunun veya Veri Sorumlusunun mülkiyetine birinci şahıs zamirleri ile atıfta bulunulacaksa, bu, aşağıdakilerin kullanımı yoluyla olacaktır: biz, bizim.

e) SİZ: Bu Gizlilik Politikasını kabul eden ve Websitesini kullanmaya devam eden kişi olarak 2. Kişi zamiri olarak anılır.

f) ÜRÜNLER: “Ürünler”, Web Sitesinde satışa sunduğumuz herhangi bir yazılım, tasarım vb unsurlar anlamına gelir.

g) HİZMETLER: “Hizmetler”, Web Sitesinde satışa sunduğumuz hizmetleri ifade eder.

h) KİŞİSEL VERİLER: “Kişisel Veriler”, Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak sizden elde ettiğimiz ve sizi herhangi bir şekilde tanımlayabilecek kişisel veriler ve bilgiler anlamına gelir.

Madde 2 – GENEL BİLGİLER:

Bu gizlilik politikası (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır), Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi satın alıp kullandığınızda, hakkınızda aldığımız Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verilerle ilgili haklarınızı nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitemizin kullanımı dışındaki kaynaklardan sizin hakkınızda alabileceğimiz hiçbir bilgiyi kapsamaz. Web Sitesi diğer web sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verebilir, ancak bu Gizlilik Politikası, bu bağlantılı web sitelerinin veya uygulamaların hiçbiri için geçerli değildir ve uygulanmayacaktır.

Web Sitemizi kullanırken gizliliğinizin korunmasını taahhüt ediyoruz.

Web Sitemizi kullanmaya devam ederek, bu Gizlilik Politikasını gözden geçirme ve değerlendirme şansına sahip olduğunuzu ve bunu kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bu, bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde bilgilerinizin kullanımına  izin verdiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Politikasını anlamadıysanız veya kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi kullanmamayı, çıkış yapmayı kabul etmiş olursunuz.

Madde 3-İLETİŞİM:

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan Taraf aşağıdaki gibidir: MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Veri Sorumlusu ile aşağıdaki şekilde iletişime geçilebilir:

bilgi@mersev.com.tr
1 Nolu Beşirli Mahallesi
Devlet Sahil Yolu Caddesi No: 168/1
Ortahisar, Trabzon, TÜRKİYE

Web Sitesinin Veri Sorumlusu ve operatörü aynıdır.

Madde 4 – YER:

Lütfen veri işleme faaliyetleri Türkiye’de gerçekleşir. Veriler eğer aktarılacaksa bu yalnızca AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği veya GDPR’ye uygun bir şekilde yapılacaktır. Veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer aşağıdaki gibidir:

1 Nolu Beşirli Mahallesi
Devlet Sahil Yolu Caddesi No: 168/1
Ortahisar, Trabzon, TÜRKİYE

Madde 5 – DEĞİŞİKLİKLER VE REVİZYONLAR:

Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde değiştirme, revize etme veya başka bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız. Ancak bunu yaparsak, sizi bilgilendireceğiz ve işlemedeki değişiklik için onayınızı alacağız. Özel olarak onayınızı almadıkça, Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, yalnızca değişiklik tarihinde veya sonrasında toplanan bilgileri etkileyecektir. Bu tür herhangi bir değişiklik, revizyon veya değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmek de sizin sorumluluğunuzdadır.

Madde 6 – SİZDEN TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER:

Web Sitemizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, farklı türlerde toplanan Kişisel Verilere ve farklı toplama biçimlerine tabi olacaksınız:

a) Kayıtlı kullanıcılar: Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak, Web Sitesini kullanmak veya satışa sunulan Ürünleri ve/veya Hizmetleri satın almak için kayıt olmanız istenebilir.

Kayıt işleminiz sırasında, gönüllü açıklamanız yoluyla aşağıdaki Kişisel Verilerden bazılarını sizden toplayacağız:

Müşteri adı, Fatura adresi, E-posta, Telefon

Kişisel Veriler aşağıdakilerle ilgili olarak istenebilir:

I) Temsilcilerimizle herhangi bir şekilde etkileşim
II) Satın alma esnasında doldurulan formlar
III) Pazarlama ile ilgili kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirim almak
IV) Bizden genel e-postalar almak
V) Bloglar, makaleler, fotoğraflar veya videolar gibi Web Sitemizdeki içeriğimiz veya kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikler hakkında yorum yapmak veya forumlarımıza, bülten maillerimize veya diğer benzer özelliklere katılmak

Kayıt sürecinden geçerek, bu maddede açıklanan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizi toplamamıza ve Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun olarak saklamamıza, kullanmamıza izin vermiş olursunuz.

b) Kayıtlı olmayan kullanıcılar:Web Sitesinin pasif bir kullanıcısıysanız ve herhangi bir satın alma veya başka bir hizmet için kaydolmadıysanız, yine de belirli pasif veri toplamaya (“Pasif Veri Toplama”) tabi olabilirsiniz. 

– Kayıtlı kullanıcı olmadan, ziyaretçi olarak ürün veya hizmet satın almak istediğinizde bu Sözleşmedeki 6. Maddenin “a” bendindeki şartlara tabi olmaktasınız.

Bu Pasif Veri Toplama, aşağıda açıklandığı gibi tanımlama bilgileri aracılığıyla IP adresi bilgilerini, konum bilgilerini ve geçmiş ve/veya oturum bilgileri gibi belirli tarayıcı verilerini içerebilir.

c) Tüm kullanıcılar:Kayıtlı Olmayan kullanıcılar için geçerli olan Pasif Veri Toplama, Web Sitemizin diğer tüm kullanıcıları ve/veya ziyaretçileri için de geçerli olacaktır.

d) Satış ve Fatura Bilgileri:Web Sitesindeki herhangi bir ürün veya hizmeti satın almak için, satın alımlarınız için uygun şekilde ücretlendirilebilmeniz için ödeme bilgileri, fatura adresi bilgileri ve muhtemelen ek özel bilgiler sağlamanız istenecektir. Ödeme esnasında kullandığınız kart bilgileri kesinlikle Web sitesi tarafından saklanmaz. Fakat siparişlerinizde kullandığınız ek bilgiler ve fatura bilgileri teknik destek amacıyla saklanabilir.

e) E-Posta Pazarlama: E-posta pazarlamalarında Kişisel Verilerinizi sağlamanız istenebilir. Bu bilgiler yalnızca gönüllü açıklamanız yoluyla elde edilecek ve sizden e-posta pazarlama izinlerini onaylamanız istenecektir. Yine de Veri Sorumlusu E-Posta pazarlama yöntemini çoğunlukla tercih etmeyecektir.

f) İçerik Etkileşimi:Web Sitemiz, sağladığımız içerik veya bloglar, multimedya veya forum gönderileri gibi diğer kullanıcıların sağladığı içerik hakkında yorum yapmanıza izin verebilir. Eğer öyleyse, o sırada sizden kullanıcı adı veya e-posta adresi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı Kişisel Veriler toplayabiliriz.

Madde 7 – OTOMATİK OLARAK ALDIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER:

Çerezler: Sizden otomatik izleme sistemleri (tarama tercihlerinizle ilgili bilgiler gibi) ve bize gönüllü olarak verdiğiniz bilgiler (bir kayıt işlemi sırasında veya Web Sitesini kullanırken diğer zamanlarda verdiğiniz bilgiler gibi) aracılığıyla bilgi toplayabiliriz. (yukarıda anlatıldığı gibi).

Örneğin, tarama deneyiminizi daha kolay ve daha sezgisel hale getirmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz: tanımlama bilgileri, kullanıcıyı, tercihlerini veya internete erişmek için kullandıkları cihazı (ör. bilgisayar, tablet veya cep telefonu). Çerezler esas olarak sitenin işleyişini beklentilerinize göre uyarlamak, daha kişiselleştirilmiş bir tarama deneyimi sunmak ve daha önce yaptığınız seçimleri hafızaya almak için kullanılır.

Çerez, bir web sunucusundan tarayıcınıza aktarılan azaltılmış bir veri kümesinden oluşur ve yalnızca aktarımı yapan sunucu tarafından okunabilir. Bu yürütülebilir zararlı bir kod, eylem gerçekleştiren bir yazılım değildir.

Çerezler, Kişisel Verileri kaydetmez veya saklamaz. İsterseniz çerez kullanımını engelleyebilirsiniz, ancak o zaman Web Sitemizi istediğimiz gibi kullanamayabilirsiniz. Çerezlerle ilgili seçenekleri değiştirmeden ilerlemek için Web Sitemizi kullanmaya devam etmeniz yeterlidir.

Teknik Çerezler: Bazen HTML çerezleri olarak da adlandırılabilen teknik çerezler, gezinmek ve siteye erişiminizi ve siteyi kullanmanızı kolaylaştırmak için kullanılır. Ağdaki iletişimlerin iletilmesi veya sizin tarafınızdan talep edilen hizmetlerin sağlanması için gereklidirler. Teknik çerezlerin kullanılması, sitenin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Tarayıcınız aracılığıyla çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılmasını veya iptal edilmesini yönetebilir veya talep edebilirsiniz. Yine de bunu yaparsanız, bu eylemin sitenin bazı bölümlerine erişimi yavaşlatabileceğini veya engelleyebileceğini lütfen unutmayın.

Çerezler ayrıca, kullanıcı sayısı ve Web Sitesini nasıl ziyaret ettikleri hakkında toplu bilgi toplamak için bir analitik veya istatistik sağlayıcı tarafından yeniden iletilebilir. Bunlar, açıklandığı gibi çalıştıkları zaman teknik çerezler olarak da kabul edilir.

Geçici oturum tanımlama bilgileri, tarama oturumunun sonunda otomatik olarak silinir. Bunlar çoğunlukla sizi tanımlamak ve her seferinde oturum açmanıza gerek kalmamasını sağlamak için kullanılır – kalıcı tanımlama bilgileri ise yalnızca belirli bir oturumdan daha uzun süre kayıtlı kalabilir.

Profil Oluşturma Çerezleri: Kullanıcıyla ilgili profiller oluşturan ve kullanıcının tarayıcısına reklam göndermek için kullanılan profil oluşturma çerezlerini de kullanabiliriz.

Bu tür çerezler kullanıldığında, açık rızanızı alacağız.

Tarayıcı Ayarlarınızdan Çerezleri Yapılandırma: Çerezleri, cihazınızdaki tarayıcınızın ayarlarından yönetebilirsiniz. Ancak, çerezleri tarayıcınızdan silmek, bu Web Sitesi için belirlediğiniz tercihleri ​​kaldırabilir.

Daha fazla bilgi ve destek için, kullandığınız web tarayıcısının özel yardım sayfasını da ziyaret edebilirsiniz:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Günlük Veriler: Tüm web siteleri ve mobil uygulamalar gibi, bu Web Sitesi de kullanıcı ziyaretleri sırasında toplanan otomatik bilgileri depolayan günlük dosyalarından yararlanır. Farklı günlük verileri türleri aşağıdaki gibi olabilir:

– IP Adresleri,
– Kullanılan tarayıcı ve cihaz türü
– İşletim Sistemi,
– İnternet Servis Sağlayıcısının (ISS) adı;
– Lokasyon bilgileri,
– Ziyaret tarihi ve saati;
– Başlangıç ​​(yönlendirme) ve çıkış web sayfası;
– Tıklama sayısı.

 Yukarıda belirtilen bilgiler, sitenin doğru çalıştığını doğrulamak ve güvenlik nedenleriyle otomatik bir biçimde işlenir ve özel olarak toplu bir şekilde toplanır. Bu bilgiler, Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerine göre işlenecektir.

Güvenlik amacıyla (spam filtreleri, güvenlik duvarları, virüs tespiti), otomatik olarak kaydedilen veriler, Web Sitesine veya Web Sitesine zarar verme girişimlerini engellemek için geçerli yasalara uygun olarak kullanılabilecek IP adresi gibi Kişisel Verileri de içerebilir. Bunlar, diğer kullanıcılara zarar verilmesi veya zararlı faaliyetler veya suç durumunu önleyebilecek verilerdir. Bu tür veriler asla kullanıcının kimliği veya profilinin çıkarılması için kullanılmaz, yalnızca Web Sitesinin ve kullanıcılarımızın korunması için kullanılır. Bu tür bilgiler, Veri Denetleyicisinin meşru menfaatlerine göre ele alınacaktır.

Madde 8 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA ŞEKLİ:

Kişisel Verilerinizi saklamak için güvenli fiziksel ve dijital sistemler kullanıyoruz. Kişisel Verilerinizin yetkisiz erişim, ifşa veya imhaya karşı korunmasını sağlıyoruz.

Ancak, internet üzerinden bilgi iletimini veya verilerin elektronik olarak depolanmasını içeren hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın. Ancak, Kişisel Verilerinizin korunmasını ve saklanmasını çok ciddiye alıyoruz. Kişisel Verilerinizi korumak için tüm makul adımları atıyoruz.

Kişisel Veriler, bizimle olan ilişkiniz boyunca saklanır. Hesabınızın iptali talebi veya verilerin silinmesine ilişkin diğer genel talepler üzerine Kişisel Verilerinizi silebiliriz.

Kişisel Verilerinizin ihlali durumunda, makul bir zaman çerçevesinde, ancak hiçbir durumda en geç iki hafta içinde bilgilendirileceksiniz.

Madde 9 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel Verilerinizi öncelikle Web Sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olmak ve Web Sitemizin kullanımı gibi talep etmiş olabileceğiniz hizmetleri ve/veya bilgileri size sağlamak için kullanırız.

Sizi kişisel olarak tanımlamayan, ancak müşteri tabanımız hakkında bize geniş bir genel bakış sunmamıza yardımcı olabilecek bilgiler, pazar araştırması veya pazarlama çalışmaları için kullanılacaktır. Bu tür bilgiler, çerezlerinize dayalı ilgi alanlarını içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Tanımlanması düşünülen Kişisel Veriler aşağıdakiler için kullanılabilir:

a) Kişisel kullanıcı deneyiminizi geliştirmek
b) Bizimle olan kullanıcı hesabınız hakkında sizinle iletişim kurmak
c) E-posta yoluyla da dahil olmak üzere size pazarlama ve reklam sunmak
d) Satın alma işlemlerinizi gerçekleştirmek
e) Aşağıdaki diğer amaçlar:

Ayrıca gerekli durumlarda kollu kuvvetleriyle gerekli bilgileri paylaşmak.

Madde 10 – KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI:

Politikamız, burada açıklandığı gibi Kişisel Verilerinizin gizliliğini korumak olsa da, belirli durumlarda bunu yapmanın gerekli olduğuna inanıyorsak, hukuk çerçevesinde takdirimize bağlı olarak Kişisel Verilerinizi ifşa edebiliriz. Bu gibi durumlar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

a) Herhangi bir kanun veya düzenlemeyi karşılamak için
b) Bu tür keşif, cezai, hukuki veya idari süreç, mahkeme celbi, mahkeme emirleri veya kolluk kuvvetleri veya diğer resmi veya yasal organlardan gelen taleplere yanıt vermek
c) Yasaları ihlal eden veya Web Sitemizin kullanım koşullarını ihlal eden bir kullanıcı hakkında yasal işlem başlatmak
d) Web Sitemizin sağlıklı çalışması için gerekli durumlar
e) Kullanıcılarımız hakkında herhangi bir yasal soruşturmada genel olarak iş birliği yapmak
f) Web Sitemizde herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinden şüphelenirsek veya şartlarımızı veya diğer geçerli kuralları ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet fark edersek

Madde 11 – ABONELİKLERDEN AYRILMA:

Zaman zaman size Web Sitemizle ilgili duyurular veya diğer bilgiler gibi bilgilendirme veya pazarlama bildirimleri gönderebiliriz. Bu tür iletişimlerden vazgeçmek isterseniz, bu e-posta ile iletişime geçebilirsiniz: gizlilik@mersev.com.tr 

Ayrıca, bu tür tüm iletişimlerin altında sağlanacak olan “iptal etme” bağlantılarına da tıklayarak bu bildirimleri durdurabilirsiniz.

Lütfen bu tür bildirimlerden vazgeçseniz bile, bizden özellikle Web Sitemizden aldığınız ürün/hizmetle alakalı veya bizden kullanıcı hesabınız hakkında bilgi alabileceğinizi unutmayın.

Bize herhangi bir Kişisel Veri sağlayarak veya Web Sitemizi herhangi bir şekilde kullanarak, bizimle ticari bir ilişki kurmuş olursunuz. Bu nedenle, bizden veya üçüncü taraf bağlı kuruluşlardan gönderilen herhangi bir e-postanın, istenmeyen e-postalar bile, yasal olarak tanımlandığı için özellikle SPAM olarak kabul edilmeyeceğini kabul edersiniz.

Madde 12 – BİLGİLERİNİZİ DEĞİŞTİRME ve SİLME:

Sizin hakkınızda sahip olabileceğimiz herhangi bir bilgiyi değiştirmek veya silmek isterseniz veya sizinle ilgili sahip olduğumuz herhangi bir bilgiye basitçe erişmek isterseniz, bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: bilgi@mersev.com.tr

Madde 13 – RİSK KABULÜ:

Web Sitemize herhangi bir şekilde devam ederek, ürün veya hizmetlerden faydalanarak güvenlik risklerini kabul etmiş sayılmaktasınız. Ayrıca, hangi önlemler alınırsa alınsın, internet üzerinden hiçbir bilgi veya veri aktarımının her zaman tamamen güvenli olmadığını onaylar, kabul edersiniz. Bize sağladığınız herhangi bir bilginin güvenliğini tamamen garanti etmediğimizi veya tamamen garanti edemeyeceğimizi ve bu bilgileri riski size ait olmak üzere ilettiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Madde 14 – HAKLARINIZ:

Kişisel Verilerinizle ilgili birçok hakkınız bulunmaktadır. 

Özellikle, haklarınız aşağıdaki gibidir:
– Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilme hakkı
– Kişisel Verilerinize erişim hakkı
– Kişisel Verilerinizi güncelleme ve/veya düzeltme hakkı
– Kişisel Verilerinizin taşınabilirliği hakkı
– Kişisel Verilerinizin işlenmesine karşı çıkma veya sınırlama hakkı
– Kişisel Verilerinizi işlemeyi durdurmamızı ve silmemizi talep etme hakkı
– Herhangi bir geçerli yasayı ihlal eden herhangi bir Kişisel Veri işlemeyi engelleme hakkı

Bu hakların tümü, bu Gizlilik Politikasında listelenen ilgili iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçerek kullanılabilir.

Madde 15 – İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bu Gizlilik Politikası veya sizden bilgi toplama şeklimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir şey hakkında dilek, istek veya şikayette bulunmak isterseniz, aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz: 

gizlilik@mersev.com.tr

4. İptal Koşulları

TARAFLAR:

WEBSİTESİ: https://www.mersev.com.tr / mersev.com.tr alan adı üzerinde yerleşik Mersev Bilişim

ALICI: Websitesi’ni kullanarak hizmet satın alımı yapan kullanıcılar.

SATICI: Mersev.com.tr veya MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği şekilde kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

4. Satın alınan ürün, eksiksiz bir şekilde ve e-Arşiv faturası ile teslim edilmek zorundadır.

5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

6. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

7. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

8. SATICI'nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

CAYMA HAKKI:

9. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Teslimat tarihinden itibaren 14 Günü aşan siparişlerde SATICI, hangi sebeple olursa olsun iade talebini reddetme hakkını saklı tutar.

11.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET
ADI/UNVANI: MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: 1 Nolu Beşirli Mh. Devlet Sahil Yolu Cd. No: 168/1 Ortahisar, TRABZON
EPOSTA: bilgi@mersev.com.tr
MERSEV BİLİŞİM TELEFON & WHATSAPP: +90 (850) 346 4 461 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 10. Cayma hakkı kod teslimatı yapıldığı anda sona erer. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

11. Teslimi yapılan kod, yazılım vs açık olarak paylaşılmadan cayma hakkı kullanılmalıdır. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME

13. Banka Havalesi, FAST, EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adlı TR43 0011 1000 0000 0111 4332 37 IBAN QNB Finansbank A. Ş. (TL) hesabımıza yapabilirsiniz.

14. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. 

5. Hizmet Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar ve Tanımlar 

İş bu sözleşme ..................... tarihinde ticari merkezi 1 Nolu Beşirli Mh. Devlet Sahil Yolu Cd. No: 168/1 Ortahisar/TRABZON  adresinde mukim MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MERSEV BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile ................................................................................................................................................................................... adresinde mukim ................................................................................................................ (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

Sözleşmeye konu websitesinin yapıldığı ana alan adı www.mersev.com.tr veya panel.mersev.com.tr dir. 

Madde 2: Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesi yazılımlarının MERSEV BİLİŞİM tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

Madde 3: MERSEV BİLİŞİM’ın Yükümlülükleri 

MERSEV BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşmeye ek olarak MERSEV BİLİŞİM, MÜŞTERİ'ye "ücretsiz teknik destek" taahhüt etmediyse, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir.

MÜŞTERİ için hazırlanmış websitesinde, MÜŞTERİ tasarım veya yazılımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler, rötuşlar, ek özellikler talep ederse, MERSEV BİLİŞİM taahhüt ettiği "ücretsiz teknik destek" süresi var ise bu süre içerisinde "ücretsiz" olarak bu hizmetleri gerçekleştireceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ayrıca ek ücret alınmayacaktır. 

Madde 4: Müşterin'in Yükümlülükleri 

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede MERSEV BİLİŞİM'a iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı MERSEV BİLİŞİM sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, MERSEV BİLİŞİM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının MERSEV BİLİŞİM’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MERSEV BİLİŞİM'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında MERSEV BİLİŞİM mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı MERSEV BİLİŞİM’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MÜŞTERİ, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ sözleşmenin konusu olan websitesinin, alan adı dışında başka bir alan adına taşınması ve veya başka bir alan adında kullanılması yayına başlanması durumunda MERSEV BİLİŞİM'ı haberdar edeceğini kabul eder ve yeni alan adı (domain) için yeni bir sözleşme yapılacağını kabul eder.

MÜŞTERİ MERSEV BİLİŞİM'ın haberi olmadan sözleşmenin konusu olan websitesinin alan adı dışına taşınması ve/veya başka bir alan adında kullanılması, yayına başlanması durumunda MERSEV BİLİŞİM'ın telif haklarının ihlali sayılır.  

Madde 5 : Gizlilik ve Güvenlik 

MERSEV BİLİŞİM karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak MERSEV BİLİŞİM'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

Hem MERSEV BİLİŞİM hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

MERSEV BİLİŞİM, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MERSEV BİLİŞİM, MÜŞTERİ'nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

Madde 6 : Elektronik Kayıtların Geçerliliği 

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.  

Madde 7 : Tebligatlar 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde ki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

Madde 8 : Ücretlendirme ve Ödeme 

Web sitesinin hazırlanması için ödenecek ücret önceden kararlaştırılmış olup ………………… TL ( KDV Dahil ) olarak belirlenmiştir.

Madde: 8.1: MERSEV BİLİŞİM, sözleşmeye konu olan hizmet için ön ödeme talebinde bulunmadıysa, iş tesliminde hizmet ücretini peşin olarak tahsil eder. Ön ödeme talebinde bulunduysa Madde 8, 2. bendi uygulanacaktır.

Madde: 8.2: MÜŞTERİ, Hizmet bedelinin 1/2'sini iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2'sini iş bitiminde fatura karşılığı MERSEV BİLİŞİM'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bitiminde ödenecek ücret, site hazır halde olarak yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edildikten ve gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra MERSEV BİLİŞİM'a ödeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Gecikmesi halinde kalan ödemeye tekrar fiyatlandırma uygulanacaktır. Fiyatlandırmada artırım yapılırken TEFE TÜFE Enflasyon oranı baz alınacaktır.

MÜŞTERİ hizmet bedelinin 1/2'sini iş başlangıcında peşin olarak ödenmediği takdirde işe başlanmayacaktır.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, MERSEV BİLİŞİM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı veya yazılımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %35’i kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda % 15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. Belirli kısımlarının değiştirmeden kasıt, bir isteğin veya kod parçacığının %50'inden az değişime uğraması veya eklenmesidir.  

Madde 9 : İşin Tamamlanması ve İptali

Web sitesinin hazırlanması MÜŞTERİ haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise MERSEV BİLİŞİM aldığı tüm ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem,sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar MÜŞTERİ haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.

MÜŞTERİ için yapılmış olan tüm yazılımsal ve tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda MERSEV BİLİŞİM işin %100’ünü tamamlamamış /teslim etmemiş olsa dahi işin başlangıcında alınan %50’lik ön ödeme kısmını artık MÜŞTERİ’ye iade etmeyecektir.

MÜŞTERİ, işin %70 ve üstü bittiğinde MERSEV BİLİŞİM' dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü işten vazgeçmesi durumunda kararlaştırılmış ücretin tamamını MERSEV BİLİŞİM' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işin %70’in altında tamamlandığı sırada sözleşmeden vazgeçmesi durumunda tamamlanan iş oranında MERSEV BİLİŞİM'a ödeme yapar. İşin %70'inden kasıt, işin ana hatları tamamlanmış demek olup geri kalan %30'u yapılmadanda işlevsel olan iş demektir.  

Madde 10 : Garanti ve Destek Kapsamı 

GARANTİ SÜRESİ, web sitenin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testlerinin tamamlanıp çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam 1 ay olacaktır.

MERSEV BİLİŞİM MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları (bug) düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ek ücret talep edilmeyecektir bu madde geçerlik süresi 3 aydır.

MÜŞTERİ’ye, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1 defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin,kategorilerin,logoların,ayarların tanımlanması,vs).

MERSEV BİLİŞİM tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak olan web sitede, 1 aylık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında ek ücret talep edilmeyecektir.

MERSEV BİLİŞİM karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak MERSEV BİLİŞİM'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

İşin tamamlanmasından sonra MÜŞTERİ daha kapsamlı destek ve geliştirme hizmeti talep etmesi durumunda, bu hizmet için MERSEV BİLİŞİM'ın belirleyeceği ayrı bir ücret karşılığında Müşteriye sunulur ve bu ücret MERSEV BİLİŞİM'a peşin ödenir. Bu ücret miktarını alınacak destek hizmetinin kapsamı belirler.

Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği destek kapsamında olmayıp MÜŞTERİ kendisi tedarik eder. Ancak destek hizmeti kapsamında MERSEV BİLİŞİM'dan uygun Server/Hosting hizmeti bulma talebinde bulunulabilir.

Destek hizmeti kapsamında(uygun server/hosting hizmeti bulma) MERSEV BİLİŞİM'ın aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise website trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi MÜŞTERİ tarafından yapılır ve MÜŞTERİ kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, MERSEV BİLİŞİM dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise MERSEV BİLİŞİM tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.

MÜŞTERİ, hangi kapsamda destek hizmeti almış olursa olsun geliştirilmesi 5 iş günden fazla süren kod parçacıkları için MERSEV BİLİŞİM’a ayrı bir ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ Destek hizmeti için herhangi bir ödemesi yoksa tek taraflı destek almayı durdurabilir ve aynı durum MERSEV BİLİŞİM için geçerlidir.

Uzmanlık gerektiren durumlarda MERSEV BİLİŞİM'ın öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan MERSEV BİLİŞİM sorumlu değildir. MERSEV BİLİŞİM'ın zarar görmesi durumunda zararların karşılanmasından MÜŞTERİ sorumludur.  

Madde 11 : Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

11  maddeden oluşan işbu sözleşme ........................ tarihinde okunmuş ve satın alımın onaylanmasıyla taraflarca onaylanmıştır.

MERSEV BİLİŞİM ADINA MÜŞTERİ ADINA
MERSEV BİLİŞİM YAZILIM TEKSTİL
PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VKN: 6180811874
MERSİSNO: 0618081187400001
.................................................