Öncelikle Etkin Güvenlik Duvarınızın Durumunu Kontrol Edin

Güvenlik Duvarınızı kontrol etmek için şu komutu konsola girin:

Eğer sunucunuzda FirewallD aktifse aşağıdaki çıktı olarak şunu alacaksınız:

CentOS FirewallD Güvenlik Duvarını Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

FirewallD Güvenlik Duvarını geçici olarak devre dışı bırakmak için şu komutu konsola girin:

CentOS Sunucunuzda/Makinenizde Güvenlik Duvarını Kalıcı Olarak Kapatma

Öncelikle, Firewall'i geçici olarak devre dışı bıraktığımız gibi aşağıdaki komutla devre dışı bırakalım.